Artykuły, grunty i farby do ścian

Podkategorie

 • Naturalne farby ekologiczne do ścian

  Naturalne farby do wnętrz- Farba Gliniana, Farba Wapienna, Farba Sylikatowa oraz farby strukturalne do ścian.

  Farby naturalne mają swoją długą tradycję. Spoiwo, jakim jest olej lniany był już używany od setek lat jako surowiec do produkcji farb i lakierów. W ten sposób chroniono belki domów z muru pruskiego albo nadbudówki średniowiecznych żaglowców morskich.

  Farby naturalne są dzisiaj produktami z naturalnych, mineralnych i jeżeli to tylko możliwe, odnawialnych surowców. Nadają się do wielorakiego zastosowania jako farby wewnętrzne i zewnętrzne. Ważnymi kryteriami doboru surowców jest ich przyjazność dla człowieka i środowiska naturalnego oraz znakomite właściwości techniczne.

  Sprostanie wysokim wymaganiom technicznym jest podstawową przesłanką zastosowania farb. Przy wyborze surowców naturalnych kładzie się nacisk między innymi na takie cechy, jak wodoodporność, dobra zdolność krycia, odporność na chemikalia. Ale kryterium „naturalne” nie jest jedynym argumentem, ponieważ również surowce naturalne mogą nieść ze sobą zagrożenia dla zdrowia człowieka i zanieczyszczenia dla środowiska naturalnego. I tak według dzisiejszego prawodawstwa do spraw chemii, olejek terpentynowy i olejek ze skórki pomarańczy muszą być zaklasyfikowane jako szkodliwe dla zdrowia i zagrażające środowisku naturalnemu. Obydwa były wcześniej używane jako rozpuszczalniki naturalne, ze względu jednak na ich niebezpieczny charakter zostały zastąpione przez prawie wszystkich producentów farb naturalnych rozpuszczalnikami na bazie ropy naftowej, zaklasyfikowanymi jako mniej niebezpieczne.

  Najważniejszym kryterium wyboru składników jest i pozostanie zasada: „zdrowe warunki mieszkania” przed naturalnym pochodzeniem surowców”.

  Surowce

  Farby naturalne jak wszystkie farby opierają się na czterech podstawowych grupach składników: spoiwach, pigmentach, wypełniaczach i rozpuszczalnikach. We wszystkich tych grupach stoi wielka obfitość naturalnych surowców do dyspozycji. Dla wszystkich tych grup obowiązuje zasada, że użyte surowce muszą odznaczać się znakomitymi właściwościami technicznymi, to przede wszystkim muszą być zdrowe dla człowieka i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

  Jako spoiwa używane są oleje roślinne, woski roślinne i żywice, jak również ich formy wygotowane. W farbach naturalnych LEINOS stosowany jest przede wszystkim surowiec odnawialny, jakim jest olej lniany, tłoczony na zimno z ziaren lnu Linum usitatissimum. Ten miodowożółty olej roślinny jest wartościowym olejem spożywczym z uwagi na wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Kwas linolowy i linolenowy należą do esencjonalnych kwasów tłuszczowych, które są niezbędne do życia człowieka.

  Ta wysoka zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych czyni olej lniany znakomitym spoiwem farb i lakierów. Pod wpływem tlenu z powietrza nienasycone kwasy tłuszczowe reagują ze sobą i wiążą się poprzez utlenione produkty pośrednie do wiązań polimerowych. Przy tym również inne składniki farb, jak pigmenty i wypełniacze zostają trwale związane i stają się odporne na warunki atmosferyczne. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH dotyczącym bezpiecznego stosowania chemikaliów, olej lniany jako jeden z nielicznych surowców do wytwarzania farb i lakierów, nie musi być ani rejestrowany, ani charakteryzowany, ze względu na swoją nieszkodliwość dla człowieka i środowiska.

  Do barwienia stosowane są pigmenty mineralne, a wewnątrz pomieszczeń również roślinne. W grupie naturalnych wypełniaczy stoi cała gama surowców do dyspozycji, jak boraks, kwas krzemowy, guma ksantanowa i fosforan cynku. Są one wytwarzane w energooszczędnych procesach, nieobciążających środowiska naturalnego. Cały czas wdrażane są innowacyjne rozwiązania i pomysły.

  Farby ekologiczne do ścian- korzyści

  Farby naturalne niosą ze sobą wielorakie korzyści ekologiczne. Są nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin. Produkowane w procesach oszczędnych energetycznie i mogą być ponownie włączone w obieg przyrody. Nie stanowią długoterminowego ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego, nie zawierają substancji, dla których udowodniono by lub przypuszczano by, że mogą być kumulowane w organizmie ludzkim lub, że mogą działać jak hormony.

  Korzyści techniczne

  Farby naturalne posiadają naturalny i delikatny zapach. Mają regulujący wpływ na klimat w pomieszczeniu. Użycie oleju lnianego jako spoiwa zapewnia głęboką penetrację w drewno i utworzenie elastycznej powłoki, wytrzymującej różnorodne obciążenia.

  Do szczególnych korzyści technicznych farb naturalnych należy przede wszystkim również zachowanie naturalnych właściwości materiału, jakim jest drewno. W ten sposób dyfuzyjność drewna zostaje zachowana. Powłoki są hydrofobowe, ale otwarte na dyfuzję pary wodnej. Wilgoć, która wniknęła w miejscach uszkodzonych lub z uwagi na różne wartości ciśnienia pary wodnej, może znowu odparować. Farby naturalne na bazie oleju lnianego wspomagają utrzymanie zdrowego klimatu w pomieszczeniach, ponieważ prawie wcale się nie elektryzują.

  Dzięki olejom, woskom, kolorowym lazurom udaje się zachować charakter powierzchni, które wyrosły w naturze. Meble, podłogi, fasady drewniane itp. otrzymują długotrwałą ochronę, elegancję i piękny wygląd. Powierzchnie są odporne na zużycie, łatwe do odnawiania i pielęgnacji. Wysoki standard produktów umożliwia ich zastosowanie w przemyśle.

  Zakres zastosowań

  W LEINOS produkowane są, przy zastosowaniu najnowocześniejszej wiedzy technicznej i najnowocześniejszych metod obróbki przemysłowej, farby na bazie oleju lnianego do wewnątrz i na zewnątrz. Sprawdziły się one w użyciu przez majsterkowiczów, rzemieślników i w przemyśle. Typowe zastosowania to meble, okna, drzwi i inne elementy drewniane, podłogi, belki, fasady drewniane i ogrodzenia.

  Nowe wdrożenia

  LEINOS prowadzi intensywne prace badawcze i rozwojowe. Również farby na bazie surowców naturalnych są stale rozwijane. Dochodzą nowe surowce, zmieniają się techniki przetwarzania, ale także zmieniają się wymagania w stosunku do farb.
  Do aktualnie nowych wdrożeń należą:

  Farby na bazie oleju lnianego z nowym systemem schnięcia

  Spoiwo, jakim jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe olej lniany, wysycha poprzez przyłączanie tlenu i pod wpływem światła, tworząc odporną na czynniki obciążające powierzchnię. Aby przyspieszyć ten proces schnięcia, od dawien dawna dodaje się suszki. LEINOS od początku dodawał tylko suszki bezołowiowe. Dzisiaj stosuje przede wszystkim suszki kobaltowe, cyrkonowe-, cynkowe i manganowe. Do szczególnych właściwości suszków kobaltowych należy dobre całkowite wysuszenie bez zbyt wczesnego zamknięcia powierzchni. Dlatego suszki te używane są we wszystkich systemach farb schnących oksydacyjnie. Ze względów ekologicznych jednak pożądane byłoby zastąpienie kobaltu czymś innym. LEINOS udało się wynaleźć system schnięcia bez kobaltu, który, jak tylko to możliwe, będzie wprowadzany do produktów.

  Wodorozpuszczalne farby olejne

  Do nowych produktów należą również wodorozcieńczalne farby olejne. Te systemy wytwarzane są na bazie naturalnych olei. Centralnym punktem przy rozwoju tych farb, jest zachowanie wysokich parametrów technicznych, charakterystycznych dla farb rozpuszczalnikowych. Do farb tych nie są dodawane tzw. kosolwenty, jak np. aldehyd dwuetylowy, które są jednak dopuszczalne w lakierach certyfikowanych znakiem „der Blaue-Engel” (Błękitny Anioł).

  Farby ścienne z nowymi spoiwami

  W naturalnych farbach ściennych często jako spoiwa używane są oleje roślinne. W nowych farbach ściennych jako spoiwo zastosowano polimer wytworzony z oleju sojowego. Dzięki niemu farby te wysychają szybko i bez uciążliwych zapachów również w niesprzyjających warunkach, takich jak duża wilgotność i zła wymiana powietrza.

  Aktywne farby zwalczające pleśnie na bazie mineralnej

  Aktywna farba zwalczająca pleśnie jest wodorozcieńczalną i bezrozpuszczalnikową farbą do wewnątrz. Działa na bazie mineralnych i roślinnych surowców przez procesy krystalizacyjne z podłożem.
  Farba nie zawiera fungicydów, działa antystatycznie i jest otwarta na dyfuzję. Właściwości antyalergiczne tej specjalnej powłoki zostały sprawdzone przez rzeczoznawców. Farba aktywna jest nieszkodliwa toksykologicznie, również w kontakcie z produktami spożywczymi, a także niegroźna dla pszczół. Stosowana jest w pomieszczeniach, w których kładzie się nacisk na czyste powietrze i nieszkodliwość zdrowotną.

  Środki ochrony drewna

  Środek ochrony drewna jest wolny od substancji szkodliwych, stosowany do ochrony drewna profilaktycznie i zwalczająco. Jest to naturalny środek ochronny do drewna z mineralnych i roślinnych substancji czynnych i nadaje się do każdego drewna wewnątrz. Produkt jest wodorozcieńczalny, całkowicie nieemitujący zanieczyszczeń do powietrza. Nadaje się do pomieszczeń, które muszą odpowiadać wysokim standardom czystości powietrza, do pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta i do zastosowań, przy których możliwy jest kontakt z żywnością (młyny, magazyny ziemniaków).

  Cel

  LEINOS oferuje piękną kompozycję farb i barw oraz godną zaufania ochronę drewna. Dobór i skład surowców zachowuje żyjącą przyrodę. Długoletnie zaufanie klientów jest wyznacznikiem dla naszych wymagań w stosunku do jakości i właściwości produktów. Blisko swoich klientów i ich potrzeb LEINOS cały czas szuka nowych możliwości i rozwiązań istniejących w ogromnych zasobach natury.

  Natura dała nam ideę. Nasza odpowiedzialność dotyczy zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.

 • grutny i szpachle

  Wieloefektowa Masa Szpachlowa, Grunt Głęboko Penetrujący, Grunt Sylikatowy i Grunt do Tynków Mineralnych.

 • zdobienie ścian

  Artystyczne wykańczanie ścian w technice lazerunku, technice przecierania ścian lub technice szpachlowania:

   

  Perfekcyjne zdobienie ścian Techniką Szpachlowania

  Którą technikę wybrać?

  Technika Łatek

  Istotą techniki łatek jest nanoszenie szpachli barwionej w jednym lub wielu kolorach szpachelką, kładąc łatki jedna przy drugiej oraz jedna na drugiej. Jeśli wielokrotnie nałożymy ten sam kolor szpachli, to otrzymamy grę światło-cieni.

  W przypadku użycia różnych kolorów szpachli, dzięki mieszaniu się kolorów otrzymamy szczególnie żywy obraz. Zależnie od natężenia barw technika ta nadaje się do zdobienia całego pomieszczenia, lub częściowej powierzchni jak korytarze, wnęki czy filary.

  Technika Przestrzenna

  Znamienne dla techniki przestrzennej jest nakładanie wielokolorowej szpachli, jedna na drugiej na dużym obszarze. Również tutaj dochodzi do mieszania się użytych kolorów i ze względu na transparentny charakter szpachli do atrakcyjnej gry światło-cieni. Otrzymany efekt w porównaniu z techniką łatek jest łagodniejszy i nadaje się szczególnie do zdobienia większych powierzchni.
  Podczas używania szpachlówki lazerunkowej nasza kreatywność jest w niczym nie ograniczona. Ładne jest to co nam się podoba. Właśnie to współgranie formy i kolorów jest tym co czyni ten materiał atrakcyjnym. Nie musimy trzymać się żadnych, konkretnych technik. Zaleca się przeprowadzić próby na laminowanej płycie wiórowej. Dzięki temu nabierzemy wyczucia jak kłaść szpachlę na ścianę, jak mocno dociskać, ile szpachli wziąć na raz i jak kolory i techniki oddziałują na ścianę. Po takim przygotowaniu nie może się nie udać.                                                                                                                   

  Potrzebują Państwo:

  • Wieloefektową Masę Szpachlową LEINOS 684
  • Farbę Dyspersyjną LEINOS 660
  • Pigmenty w Koncentracie LEINOS 668
  • Wosk Finiszowy do Ściany LEINOS 350

  To jak Technika Szpachlowania skutkuje, zależy w dużym stopniu od podłoża. Możemy przygotować je Wieloefektową Masą Szpachlową i gładko wyszlifować papierem ściernym 280, lub nadać mu lekką fakturę Farbą Dyspersyjną. Jeśli oczekujemy szczególnie gładkiej ściany, to należy nałożyć odpowiednio dużo szpachlówki by móc dobrze wyszlifować.
  Ściany pomalowane Farbą Dyspersyjną należy po wyschnięciu przeszlifować lekko papierem ściernym 220, aby zapobiec przywieraniu brudu. Nałożenie Gruntu Głęboko Penetrującego nie jest konieczne.
  Szpachlę należy przygotować tak, aby na 90 części Szpachli Lazerunkowej przypadało ok. 10 części Pigmentu w Koncentracie i dobrze wymieszać.
  W zależności od intensywności żądanego koloru dodajemy mniej lub więcej pigmentu. Dla uzyskania kolorów pastelowych można dodać białego pigmentu, np. 5 części białego i 5 części kolorowego pigmentu na 90 części Szpachlówki Lazerunkowej.
  Dla sprawdzenia odcienia należy nałożyć cienką warstwę przygotowanej masy na białą kartkę papieru. Jeśli efekt jest zadowalający to możemy przystąpić do zdobienia ściany. Jeśli będą stosowane bardzo jasne kolory to zaleca się używania plastikowych szpachelek aby uniknąć śladów po metalowych pacach.
  Zużycie barwionej masy na szlifowanej Wieloefektowej Masie Szpachlowej w zależności od wybranej techniki waha się między 30 a 60 g na mkw dla jednej warstwy, a na Farbie Dyspersyjnej między 50 a 90 g.

   

 • pigmenty barwiące

  Pigmenty roślinne do barwienia farb, lazur i szpachli na bazie wodnej.
  1000 i 1 możliwych kolorów: nasze pigmenty otworzą Ci cały świat barw. Do efektów specjalnych kolor złoty i srebrny.          

  Jeśli chcą Państwo kolorów to mają Państwo trudny wybór: 22 wybrane kolory i 6 różnych pigmentów perłowych czekają na swoją akcję. Obojętnie czy chcą Państwo zabarwić Spoiwo do Lazur LEINOS czy Lazurę do Przecierania LEINOS czy też Farbę Dyspersyjną LEINOS czy Farbę Strukturalną LEINOS będą Państwo mile zaskoczeni ile mocy w nim tkwi i jak niewiele go potrzeba, aby uzyskać siłę krycia. Jeśli nie mogą Państwo odnaleźć swojego koloru to wszystkie pigmenty można dowolnie ze sobą mieszać, tak że ciągle powstają nowe kolory.              

  Krótko mówiąc

  • Wodna emulsja z celulozy, szelaku, żywic drzewnych, wosku pszczelego i wosków roślinnych
  • Zawiera niezbędne pigmenty ziemne i mineralne
  • Łatwy w użyciu, wysoka zdolność krycia, Paroprzepuszczalny
  • Nierozcieńczony używać w stopniu ograniczonym, np. do odciskania szablonów i innych małych powierzchni.
  • Pigmenty perłowe nadają się tylko do barwienia Spoiwa do Lazur LEINOS.
  • Czas schnięcia zależy od zabarwionego produktu.
  • Zużycie: w zależności od zastosowania i żądanej intensywności koloru jest rozmaite.
  • Czyszczenie narzędzi wodą


  kolory:
  303 tlenek żelaza-czerwony
  306 tlenek żelaza-mahoń
  307 tlenek-żólty
  309 ochra żółta
  311 ochra-hawańska
  312 ochra-czerwona
  313 ochra-rdzawobrązowa
  320 hebanowoczarny
  323 ultramaryna-niebieska
  324 ultramaryna-fioletowa
  326 słonecznożółty
  327 pomarańczowy
  328 spinel-niebieski
  329 spinel-zielony
  330 spinel-turkusowy
  331 tytanowobiały
  332 pompejański-czerwony
  333 kukurydzianożółty
  335 ultramaryna-czerwona
  336 ultramaryna-czerwonofioletowa
  337 kraplak-ciemnoczerwony
  338 kraplak-jasnoczerwony


  Pigmenty perłowe:
  340 sterling-srebrny
  345 satyna-złota

na stronę
Pokazuje 1 - 24 z 29 elementów
 • Szybki podgląd
  50,55 zł W magazynie

  Koncentrat na bazie wodnej, zawiera wysokogatunkowe pigmenty ziemne i mineralne. Jest łatwy do połączenia z barwionym produktem. Odznacza się bardzo wysoką zdolnością barwienia już po dodaniu niewielkiej ilości pigmentu. Stosowany do barwienia farb ściennych, dekoracyjnych lazur ściennych, lazur bejcowych do drewna. Otwarty dyfuzyjnie. Nierozcieńczone...

  50,55 zł
  W magazynie
 • Szybki podgląd
  62,23 zł Dostępny produkt z innymi opcjami

  Koncentrat na bazie wodnej, zawiera wysokogatunkowe pigmenty ziemne i mineralne. Jest łatwy do połączenia z barwionym produktem. Odznacza się bardzo wysoką zdolnością barwienia już po dodaniu niewielkiej ilości pigmentu. Stosowany do barwienia farb ściennych, dekoracyjnych lazur ściennych, lazur bejcowych do drewna. Otwarty dyfuzyjnie. Nierozcieńczone...

  62,23 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Dostępny produkt z innymi opcjami
 • Szybki podgląd
  73,89 zł W magazynie

  Koncentrat na bazie wodnej, zawiera wysokogatunkowe pigmenty ziemne i mineralne. Jest łatwy do połączenia z barwionym produktem. Odznacza się bardzo wysoką zdolnością barwienia już po dodaniu niewielkiej ilości pigmentu. Stosowany do barwienia farb ściennych, dekoracyjnych lazur ściennych, lazur bejcowych do drewna. Otwarty dyfuzyjnie. Nierozcieńczone...

  73,89 zł
  W magazynie
 • Szybki podgląd
  81,67 zł W magazynie

  Koncentrat na bazie wodnej, zawiera wysokogatunkowe pigmenty ziemne i mineralne. Jest łatwy do połączenia z barwionym produktem. Odznacza się bardzo wysoką zdolnością barwienia już po dodaniu niewielkiej ilości pigmentu. Stosowany do barwienia farb ściennych, dekoracyjnych lazur ściennych, lazur bejcowych do drewna. Otwarty dyfuzyjnie. Nierozcieńczone...

  81,67 zł
  W magazynie
 • Szybki podgląd
  72,23 zł W magazynie

  Głęboko penetrujący grunt do mocno lub nierównomiernie chłonących ścian, stosowany pod farby lub tynki dekoracyjne. Rozcieńczanie maks. w stos. 1:5.

  72,23 zł
  W magazynie
 • Szybki podgląd
  50,55 zł W magazynie

  Utrwalający grunt pod farbę silikatową, do wewnątrz, bez rozpuszczalników. Odpowiedni również dla alergików po konsultacji z lekarzem! Bezbarwny środek gruntujący do ujednolicania chłonności nierównomiernie i mocno chłonnych powierzchni oraz do gruntowania i wzmacniania mineralnych podłoży przed nałożeniem farby silikatowej. Rozcieńczanie maks. 1:3.

  50,55 zł
  W magazynie
 • Szybki podgląd
  153,06 zł Dostępny produkt z innymi opcjami

  Dyfuzyjna, matowa farba do podłoży mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych, tapet raufazer i do drewna. Można ją barwić. Z 10 kg farby w proszku otrzymuje się 20 l farby. Do kryjących na biało lub na kolorowo, dyfuzyjnych powłok na mineralnych podłożach lub mocno przyklejonych tapetach. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń!

  153,06 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Dostępny produkt z innymi opcjami
 • Szybki podgląd
  294,17 zł Oczekiwanie na dostawę

  Łatwa w nakładaniu, niekapiąca, biała farba na bazie żywic naturalnych, do wewnątrz. Do wszystkich podłoży mineralnych, tapet raufazer, jak również chłonnych, starych powłok malarskich. Biała, kryjąca farba, nadaje się do barwienia Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668.

  294,17 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Oczekiwanie na dostawę
 • Szybki podgląd
  145,84 zł Dostępny produkt z innymi opcjami

  Farba Gliniana o naturalnobiałym kolorze, paroprzepuszczalna, regulująca wilgotność powietrza w pomieszczeniu, może być barwiona pigmentami mineralnymi LEINOS 668 Do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych wewnątrz takich jak tynki gliniane, beton, ale również płyty gipsowo-kartonowe, OSB itp. Tworzy matową, regulującą wilgotność i zapobiegającą pleśniom...

  145,84 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Dostępny produkt z innymi opcjami
 • Szybki podgląd
  146,39 zł W magazynie

  Prawdziwe farby natury! W 1000 odcieniach! Można ją barwić w systemie NCS. Cała paleta kolorów stoi do Państwa dyspozycji. Farba Gliniana mix na bazie naturalnych glinek reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniu, pozwala ścianie "oddychać" i zapobiega pleśniom!

  146,39 zł
  W magazynie
 • Szybki podgląd
  173,90 zł Dostępny produkt z innymi opcjami

  Biała, gliniana, matowa, gruboziarnista!Do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych wewnątrz, zwłaszcza glinianych. Również do płyt OSB. Reguluje wilgotność w pomieszczeniu, zapobiega pleśniom. Strukturalny efekt! Gliniana Farba Strukturalna to połączenie strukturalnej i pięknej powierzchni oraz zdrowego klimatu w mieszkaniu. Przekonajcie się Państwo sami!

  173,90 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Dostępny produkt z innymi opcjami
 • Szybki podgląd
  145,84 zł Oczekiwanie na dostawę

  Odporna na zmywanie, mocno kryjąca, matowa farba do ścian o ograniczonym kapaniu, do białego i kolorowego wykańczania podłoży mineralnych, ścian, płyt gipsowo-kartonowych, tapet raufazer itp. Otwarta dyfuzyjnie. Odporna na zmywanie zgodnie z normą EN 13300 - kl 3.

  145,84 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Oczekiwanie na dostawę
 • Szybki podgląd
  152,22 zł Dostępny produkt z innymi opcjami

  Przez zastosowanie farby wapiennej do wnętrz powstaje mocno oddychająca, dekoracyjna i ochronna powłoka do ścian wewnętrznych . Zapobiega pleśniom, nadaje się do pomieszczeń wilgotnych. Wprowadza świeżość do mieszkania.

  152,22 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Dostępny produkt z innymi opcjami
 • Szybki podgląd
  164,17 zł W magazynie

  Antybakteryjna i zapobiegająca grzybom.Mocno oddychająca, drobnoziarnista farba strukturalna do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz, nadaje się również do pomieszczeń wilgotnych. Zapobiega pleśniom, reguluje wilgotność i wprowadza świeżość do mieszkania.

  164,17 zł
  W magazynie
 • Szybki podgląd
  132,00 zł Oczekiwanie na dostawę

  Szorstki podkład pod wszystkie systemy farb ściennych na podłożach mineralnych. Szczególnie polecany pod farby strukturalne oraz Farbę Wapienną 665 LEINOS.

  132,00 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Oczekiwanie na dostawę
 • Szybki podgląd
  29,45 zł Dostępny produkt z innymi opcjami

  Drobna szpachlówka do wszelkich prac wykończeniowych wewnątrz. Idealny podkład w Technice Szpachlowania LEINOS. Łatwa w użyciu. Wysycha nie pękając nawet przy grubszych warstwach. Można ją dowolnie barwić LEINOS Pigmentami w Koncentracie 668. Przy wypełnianiu dziur i szczelin masę mocno wcisnąć w zagłębienia i zaciągnąć na gładko. Do mocowania płyt...

  29,45 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Dostępny produkt z innymi opcjami
 • Szybki podgląd
  67,50 zł Oczekiwanie na dostawę

  Naturalny klimat w domuZdrowa i przyjazna dla człowieka i środowiska Farba Naturalna mix tworzy optymalny klimat w pomieszczeniu. Zawsze we właściwym kolorze Farbę można barwić według wzornika NCS, aby mogli się Państwo dobrze czuć w świecie barw i zawsze mieli możliwość kupienia wybranego przez siebie koloru.

  67,50 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Oczekiwanie na dostawę
 • Szybki podgląd
  145,84 zł Oczekiwanie na dostawę

  Naturalna farba zawierająca w swoim składzie ziarenka mączki marmurowej, co sprawia, że przy jej użyciu można wyczarować żywe, strukturalne powierzchnie o charakterze tynku. mocno kryjąca- zazwyczaj wystarcza tylko jedno nałożenie wałkiem lub szerokim pędzlem i ściana jest gotowa. Jeżeli jednak zechcą Państwo nadać ścianom śródziemnomorski charakter,...

  145,84 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Oczekiwanie na dostawę
 • Szybki podgląd
  149,73 zł Dostępny produkt z innymi opcjami

  Zapobiega pleśniom!Biała, dyspersyjna farba krzemianowa do wewnątrz, odporna na zmywanie, ma działanie dezynfekujące. Nadaje się do wszystkich przyczepnych powierzchni ścian i sufitów wewnątrz za wyjątkiem powłok z lakieru i lateksu. Farba krzemianowa jest zmywalna zgodnie z DIN 53778 i dobrze kryjąca. Reaguje alkalicznie, dzięki temu działa dezynfekująco...

  149,73 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Dostępny produkt z innymi opcjami
 • Szybki podgląd
  273,06 zł W magazynie

  Przeciwko pleśniom, glonom i zagrzybieniu. Farba jest gotowa do użytku, wytworzona na bazie roślinnych i mineralnych surowców. Działanie farby polega na krystalizacji, przy której komórki organizmów pleśni, glonów i grzybów są skutecznie niszczone. Wilgotne miejsca na ścianie wyglądają na transparentne. Ze względu na swoje działanie farba nie jest...

  273,06 zł
  W magazynie
 • Szybki podgląd
  94,17 zł Oczekiwanie na dostawę

  Otwarta dyfuzyjnie- ściana oddycha!Lazura o konsystencji rozciągliwego kremu do kolorowo-transparentnego dekorowania ścian rękawicą lub gąbką w jednym lub w kilku odcieniach, po dodaniu Pigmentu w Koncentracie 668. Przeznaczona do zdobienia powierzchni gładkich. Stanowi alternatywę dla powierzchni "ziarnistych", takich jak po farbach strukturalnych,...

  94,17 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Oczekiwanie na dostawę
 • Szybki podgląd
  99,45 zł Oczekiwanie na dostawę

  Jest równie efektowna co dziecinnie prosta: podczas gdy klasyczne techniki odciskania wapiennej dekoracji (stucco) przerastają nawet niektórych fachowców, to Techniką Szpachlowania LEINOS otrzymacie Państwo bez posiadania odpowiednich umiejętności szlachetną i jakościową powierzchnię. Zmieszajcie Państwo transparentną Szpachlę Lazerunkową LEINOS 630 z...

  99,45 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Oczekiwanie na dostawę
 • Szybki podgląd
  115,84 zł W magazynie

  Wodna emulsja z wysokogatunkowych celuloz, szelaku, żywic drzewnych, wosku pszczelego i wosków roślinnych. Idealna do dekoracji ścian w jednym lub w kliku nakładających się na siebie odcieniach po zabarwieniu Pigmentami 668. Uzyskane w ten sposób kolory na ścianie nie zagłuszają się wzajemnie, lecz dają wrażenie trójwymiarowej dekoracji. Różnorodność...

  115,84 zł
  W magazynie
 • Szybki podgląd
  129,45 zł Oczekiwanie na dostawę

  Finisz woskowy do uszlachetniającej obróbki ścian pomalowanych farbami LEINOS. Tworzy paroprzepuszczalną ochronę przed zabrudzeniem i mechanicznym ścieraniem. Nie nadaje się na ściany pomalowane farbą wapienną lub sylikatową. Wytworzona z naturalnych surowców, dyfuzyjna błona ochronna, zabezpiecza ścienną dekorację przed zabrudzeniem i mechanicznym...

  129,45 zł
  Dodaj do koszyka Więcej
  Oczekiwanie na dostawę
Pokazuje 1 - 24 z 29 elementów

Zamierzasz przeprowadzić remont mieszkania lub przygotowujesz się do całkowitej zmiany aranżacji wnętrza swojego domu? W tym celu znakomicie sprawdzi się oddychająca farba ekologiczna do malowania ścian. Naturalne produkty podbijają obecnie rynek i są chętnie wybierane przez Klientów, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo dla zdrowia zarówno w trakcie malowania, jak i po wyschnięciu. Co więcej, są skuteczne w przypadku pomieszczeń narażonych na nadmierne działanie wilgoci oraz powstających z jej powodu pleśni.

Wśród rozmaitych typów produktów dostępne są: farba gliniana, wapienna, silikatowa oraz strukturalna gruboziarnista i drobnoziarnista. Cechy charakterystyczne:

 • farba gliniana – oddychająca, reguluje wilgotność w pomieszczeniu
 • farba wapienna i farba silikatowa – dezynfekujące, hamujące rozwój grzybów i pleśni
 • farba strukturalna - z mączką marmurową, nadaje ścianom żywą fakturę

Wybierz je zgodnie z rodzajem powierzchni w Twoim domu. Standardowo występują one w klasycznym, białym kolorze. Do nich polecamy skoncentrowane pigmenty. Dobrana przez Ciebie najlepsza z ekologicznych farb do pomalowania ścian będzie mogła tym samym rozjaśnić pomieszczenie lub zachwycić dowolną barwą.

Oprócz wymienionych farb do ścian, w asortymencie znajdziesz również do dekoracyjnego wykańczania ścian jak grunty, szpachle i lazury. Niezależnie od wyboru typu naszej oddychającej farby (glinianej, silikatowej czy wapiennej) oraz pigmentów, będziesz zadowolony z efektu końcowego!

Wykonanie: Netidea.pl